Szybki kontakt:
tel.: 33 857 70 99
e-mail: biuro@kg-industry.pl

 
 

12.11.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU WYCINARKI DRUTOWEJ:

 1. Nazwa i adres zamawiającego
  Firma „KUŚ” Ewa Kuś
  ul. Zakładowa 3
  43-440 Goleszów
   
 2. Opis przedmiotu oferty:
  Przedmiotem nadsyłanych ofert powinna być:
  Wycinarka drutowa
   
 3. Wymagania techniczono-organizacyjne:
  - Dokumentacja i instrukcje w języku polskim
  - Oznakowanie maszyny i wyposażenia znakiem CE oraz wymagana normami deklaracja zgodności
  - Liczba sterowanych osi: 5
  - sterowanie CNC
  - Premiowana będzie: najdłuższa gwarancja, najniższa cena oraz najszybsza dostawa
   
 4. Termin wykonania:
  Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zadania tj.: uruchomienie maszyny wraz z oferowanym wyposażeniem w zakładzie Zamawiającego, szkolenie obsługi i sporządzenie protokołu odbioru do dnia: 31.01.2014.
   
 5. Termin związania ofertą
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert
   
 6. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Firma „KUS” Ewa Kuś
  ul.Zakładowa 3, 43-440 Goleszów/lub emailem na adres: kus@kus.bielsko.pl
  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2013 r. do godz.24.00
   
 7. Kryteria oceny:
  Wybór oferty i dostawcy nastąpi według procedury ofertowej z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości, obiektywności i bezstronności.
  - zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny przedmiotu oferty tj. wycinarki drutowej, przedstawionych warunków gwarancji oraz terminu dostawy maszyny.
  - przedmiot oferty zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczno-organizacyjne
  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   
 
 
Aktualności

04.05.2015
Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa, w wyniku czego powstaje KG Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.

30.06.2014
Osoba poszukwiana na stanowisko pracy: drążacz (czytaj więcej...)

30.06.2014
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drążarki sterowanej numerycznie (czytaj więcej...)

30.06.2014
Osoba poszukwiana na stanowisko pracy: frezer (czytaj więcej...)

30.06.2014
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu frezarki sterowanej numerycznie (czytaj więcej...)

15.11.2013
Osoba poszukwiana na stanowisko pracy: elektrodrążacz / drążacz (czytaj więcej...)

12.11.2013
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wycinarki drutowej (czytaj więcej...)

 
Jak do nas dojechać?
 
 
 

toczenie CNC, frezowanie CNC, narzędziownia, wykrojniki, obróbka skrawaniem cnc, przetwórstwo tworzyw sztucznych, formy wtryskowe, Ustroń, Bielsko Biała, Cieszyn, śląsk

 

Strona główna    |    O firmie   |    Oferta   |    Park maszynowy   |    Galeria zdjęć   |    Kontakt

WWW Design 2013-2021. This page was created by Łukasz Staniek. Projektowanie stron i pozycjonowanie - Spider Design.
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.